Postcrossing uses cookies to help deliver its services. By using this website, you agree to its use of cookies. Learn more.

About Postcrossing

Learn all about Postcrossing.


Về dự án này

Mục đích của dự án này nhằm đem đến bưu thiếp cho mọi người khắp nơi trên thế giới miễn phí (dĩ nhiên là không nói đến bưu phí). Ý tưởng chính là: nếu bạn gửi một bưu thiếp đi thì bạn sẽ nhận lại được ít nhất là một bưu thiếp từ một thành viên Postcrossing ở đâu đó trên thế giới.

Sao lại có thể được như vậy? Bởi vì trên thế giới vẫn còn rất nhiều người thích gửi và nhận thư tín giống như tác giả khởi xướng dự án này vậy.
Yếu tố tố bất ngờ khi nhận được bưu thiếp đến từ những nơi khác nhau trên thế giới (có thể trong đó có nhiều nơi bạn chưa từng nghe qua) sẽ làm cho hộp thư của bạn tràn đầy ngạc nhiên thú vị. Và chắc hẳn không ai là không thích như thế!


 

Dự án này hoạt động thế nào?

Tóm tắt ngắn gọn lại là::

  1. Yêu cầu một địa chỉ để gửi đến trên hệ thống.
  2. Gửi bưu thiếp đến địa chỉ đó.
  3. Chờ đợi một bưu thiếp gửi đến bạn.
  4. Đăng ký bưu thiếp nhận được trên hệ thống

Bước đầu tiên là yêu cầu gửi một bưu thiếp. Hệ thống sẽ hiển thị (đồng thời gửi cho bạn một điện thư) một địa chỉ của một thành viên khác cùng với số Định danh Bưu thiếp (Postcard ID, Ví dụ: VN-757). Khi nhận được bạn hãy gửi một bưu thiếp đến địa chỉ đó.

Thành viên nhận được bưu thiếp này sẽ đăng ký nó với số Định danh Bưu thiếp ghi trên đó. Tới lúc này thì bạn mới có thể nhận được một bưu thiếp từ một thành viên khác. Địa chỉ của bạn sẽ được đưa đến cho thành viên kế tiếp yêu cầu gửi bưu thiếp. Bưu thiếp gửi đến bạn đến từ đâu thực sự là một điều ngạc nhiên thú vị đấy!

Bạn có thể có tối đa cùng một lúc 5 bưu thiếp đang ở trạng thái Gửi (trạng thái từ sau khi yêu cầu gửi để nhận địa chỉ cho tới khi người nhận được đăng ký nó lên hệ thống). Với mỗi bưu thiếp gửi đi được người nhận đăng ký bạn sẽ có thể yêu cầu thêm một địa chỉ nữa. Số bưu thiếp cho phép cùng lúc ở trạng thái gửi sẽ tăng lên nếu bạn càng gửi nhiều bưu thiếp đi.

Bạn vẫn còn thắc mắc? Hãy xem qua phần Trợ giúp hay diễn đàn.

Translated by the member nguyenhaokhoi.