EkaBalaskova

EkaBalaskova, Slovakia
  • country Slovakia
  • Member since Joined 31st Dec., 2015
  • icon Seen about 3 hours ago
icon
796
sent


Receive postcards
793
received
icon icon icon Postcrossing Ambassador 49th on sent postcards from 57th on longest distance from

About Eka...

Heute (24.01.2018) habe ich eine Postkarte aus Deutschland bekommen, aber vorher "las" unser Hund - Deutscher Spitz. Es hat nur ein Fragment hinterlassen, das keine ID hat. Die Postkarte stammte aus dem Tushita-Verlag, und von dem, was ich sagte, war, dass da Blumen waren. Wen hast du mir geschickt, bitte kontaktiere mich für die Erlaubnis, sie zu registrieren. Vielen Dank.

Hello,
I come from Slovakia in Central Europe, I am almost blind and physically handicapped and on topics related to handicapped people I write my blog.
I very like postcards:
- meet-up postcards (Also offer a direct swap)
- Disabled people
- coffee, tee, food
- GF your town/country (Postallove and similar)
- keep calm
- hands
- postcrossing, post
- The personality of your country (in the text write it and what is important)
- Harry Potter
- Rock music
- lavander
- some time ago I discovered videos about Urbex. It is a survey of old, abandoned buildings that the urbexer makes a photo or video recording. I like the fact that a real urbexer will only fit into accessible areas (not a burglar), and as he finds things, they will stay behind. Since my disability does not allow me to deal with urbex in real terms, I will also be pleased with a postcard on this topic.
My albums: https://www.zonerama.com/Postcrossing-notforswap/979689
If you can, please do NOT send me the postcards to delete. I admire everybody who can repel them, but I'm almost blind and I do not have this ability. Thank you very much.

Ahoj,
pochádzam zo Slovenska v strednej Európe, som takmer nevidiaca a telesne hendikepovaná a na témy týkajúce sa hendikepovaných ľudí píšem svoj blog.
Mám záujem o pohľadnice:
- meet-up cards (ponúknite aj swap)
- hendikepovaní ľudia
- keep calm
- káva, čaj, jedlo
- GF tvojho mesta/krajiny (postallove a podobné)
- ruky
- postcrossing, pošta
- osobnosti z Tvojej krajiny (na druhú stranu pokojne napíš kto je to a čím je významný)
- Harry Potter
- rocková hudba
- levanduľa
- Pred časom som objavila videá s témou Urbex. Je to prieskum starých, opustených budov, z ktorého urbexer urobí foto alebo video záznam. Páči sa mi na tom to, že skutočný urbexer vojde len do prístupných priestorov (nie je vlamač) a ako veci nájde, tak po ňom aj ostanú. Keďže moje postihnutie mi nedovoľuje venovať sa urbexu reálne, poteší ma aj pohľadnica s touto témou.
Ak môžete, prosím, NEposielajte mi pohľadnice na vymaľovanie. Obdivujem každého, kto ich dokáže vymaľovať, no ja som takmer nevidiaca a túto schopnosť nemám

Loading map...