Postcard PL-1817032

sent on
travel time 51 days
distance travelled 1,051 miles
received on
 Loading map...
postcard image of PL-1817032
Cherkashchenko, Russia
posted 5 months ago
Dziękuję bardzo za kartę pocztową i dobre Znaczki! Życzę Tobie i Twojej rodzinie pokoju i dobra! Nie znam twojego zdania, ale powiem nasze: "Rosja-zawsze dla pokoju i Sprawiedliwości!""Bez nazizmu!»
You need to sign in to leave a comment!